eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 21 20150521 21.05.2015 18:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 FO22015 FO 2/2015 Spørsmål til kommunestyret frå Vinje Høgre - Rauland barnehage oppstart av byggeprosjekt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS292015 PS 29/2015 Samarbeidsavtale - Krisesenteret i Telemark Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302015 PS 30/2015 Øyfjell reinsedistrikt Godkjenning av utsleppsløyve Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 Høyringsuttale – forslag om endring i heilagdagslova, herunder å tillate sundagsopne butikkar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322015 PS 32/2015 Val av røystestyre til kommune- og fylkestingval 2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252015 PS 25/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312015 PS 31/2015 Framlegg til detaljregulering for Listaullia tomt 52 - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 Finansiering og gjennomføring av kunstverket "Alt mitt er ditt" Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Telemark Hoppanlegg SA - Søknad om årleg stønad fram t.o.m år 2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS82015 RS 8/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut