eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 13 20150513 13.05.2015 09:00 Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS412015 PS 41/2015 Høyring - Forslag til forenkling i SAK10 og TEK10 - eksisterande bygg Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 Planprogram for Vadnuten hyttefelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472015 PS 47/2015 75/17 - Olav Tovsland, søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452015 PS 45/2015 Vamark - mekling med Fylkesmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402015 PS 40/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS512015 PS 51/2015 Overordna føringar for planlegging av snøskutertrasear for rekreasjonskøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Framlegg til detaljregulering for Myrbø 46/4 - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Reguleringsplan for Svinhaug 151/10 og 153/4, og reguleringsplan for Angravli 153/4 - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502015 PS 50/2015 Klage på vedtak om inndraging av konsesjon på erverv av gnr. 64/15 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492015 PS 49/2015 Tilsyn og sankjsonar etter plan- og bygningslova Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482015 PS 48/2015 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedomen gnr. 105/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442015 PS 44/2015 Framlegg til detaljregulering for Listaullia tomt 52 - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1532015 RS 153/2015 51/9 - Kostveit - Løyve til tiltak § 20-1 - tilbygg/påbygg bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1522015 RS 152/2015 158/121 - Gibøen - Løyve til tiltak Pbl § 20-1 -Minirenseanlegg med infiltrasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1272015 RS 127/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1362015 RS 136/2015 99/705 - Arbuviki - Løyve til tiltak Pbl § 20-1 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1352015 RS 135/2015 151/10/37 Rauland Løyve til tiltak jf PBL § 20-2 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1452015 RS 145/2015 148/37 - Bjønneskardhaugen - Tiltak etter Pbl § 20-2 - Tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1592015 RS 159/2015 92/30 Haukeli - Løyve til tiltak jf PBL § 20-2 redskapshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1302015 RS 130/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1332015 RS 133/2015 151/634 - Farhovd - Løyve til tiltak § 20-1 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1582015 RS 158/2015 167/1 - Møsvatn - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Båtnaust Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1392015 RS 139/2015 153/7 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 tilbygg og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1402015 RS 140/2015 158/121 - Gibøen - Løyve til tiltak § 20-1 - fritidsbustad og anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1432015 RS 143/2015 158/99 Møsstrond - Løyve til tiltak jf PBL § 20-1 - Infiltrasjonsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1552015 RS 155/2015 151/391 Rauland - Rammeløyve jf PBL § 20-1 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1442015 RS 144/2015 600/1 Mogane - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 trafikktryggleikstiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1382015 RS 138/2015 29/1 Åmot - Rammeløyve jf PBL § 20-1 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1322015 RS 132/2015 139/7 - Falkeriset - Løyve til tiltak § 20-1 - tilbygg og bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1372015 RS 137/2015 153/569 - Flotebu - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Dobbelthytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1282015 RS 128/2015 Godkjent melding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1292015 RS 129/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1342015 RS 134/2015 59/16 Våmartveit - Løyve til tiltak jf PBL § 20-1 - Gråvassanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1542015 RS 154/2015 99/657 - Løyve oppføring av fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1462015 RS 146/2015 35/1 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Skilt/reklame Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1472015 RS 147/2015 150/469-471 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1562015 RS 156/2015 99/876 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1572015 RS 157/2015 153/570 - Flotebu - Løyve til tiltak jf pbl § 20-1 - Dobbelthytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1412015 RS 141/2015 88/216 Edland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1312015 RS 131/2015 3/4 -Løyve til riving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1482015 RS 148/2015 153/567 - Hovdeli -Løyve til tiltak § 20-1 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1492015 RS 149/2015 150/455 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1502015 RS 150/2015 111/49 - Småliene - Løyve til tiltak § 20-1 - fritidsbustad og anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1512015 RS 151/2015 81/18 Grungebru - løyve til tiltak jf pbl § 20-2 mellombels bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1602015 RS 160/2015 Uttale - søknad om tilskot til sperregjerde mot Holtardalen - ved Svinefjell beitelag i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1422015 RS 142/2015 151/608 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-1 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut