eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 04 30 20150430 30.04.2015 09:00 Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS252015 PS 25/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332015 PS 33/2015 Vedtak av oppstart og utsending av utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Ny konsesjon for Møsvatn - oppnemning av arbeidsgruppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292015 PS 29/2015 Høyringsuttale – forslag om endring i heilagdagslova, herunder å tillate sundagsopne butikkar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322015 PS 32/2015 Forvaltning av kommunens aksjar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 932565099 - Groven Camping og Hyttegrend AS - søknad om fast skjenkeløyve for gr. 1 og 2 fram til 30.06.16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 913010132 - Heimat Vinje AS - søknad om fast skjenkeløyve i gr 1, 2 og 3 ved Heimat, Vinje fram til 30.06.16. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312015 PS 31/2015 Val av framtidig område for parkering og kyrkjegardsutviding i Grungedal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 914633117 - Telemark Daglegvarer Edland AS - søknad om fast salsløyve Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302015 PS 30/2015 Kommunestyremøta på radio Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS92015 RS 9/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut