eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 04 22 20150422 22.04.2015 09:00 Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS352015 PS 35/2015 Massetak på Kolås Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322015 PS 32/2015 Framlegg til detaljregulering for Nordtunbakken 137/2 -1. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Deling av eigedomen gnr. 85/2, 81/10 og 75/12,14 - Nils Åge Lio Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332015 PS 33/2015 Framlegg til detaljregulerling for Vamark 92/2 - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392015 PS 39/2015 Støyrapport for snøskuterbane på Torvetjønn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382015 PS 38/2015 Øyfjell reinsedistrikt Godkjenning av utsleppsløyve Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Framdrift reguleringsplan for Urdbø Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312015 PS 31/2015 167/1 - Møsvatn - Dispensasjonssøknad om oppføring av båtnaust Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Overordna forvaltningsplan for hjorteviltet i Vinje kommune - 2015 - 2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302015 PS 30/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS882015 RS 88/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1252015 RS 125/2015 Godkjent melding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222015 RS 122/2015 Godkjent melding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1232015 RS 123/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012015 RS 101/2015 138/76 - Harkjelstøyllii - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad og uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202015 RS 120/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022015 RS 102/2015 136/56 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212015 RS 121/2015 Godkjent melding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1242015 RS 124/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192015 RS 119/2015 64/19 Vinje- tiltak jf PBL § 20-2 påbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032015 RS 103/2015 Kommunedelplan for trafikksikring - mindre endring Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122015 RS 112/2015 Detaljregulering for Holtardalen III - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052015 RS 105/2015 37/45 Åmot - tiltak jf PBL § 20-2 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1262015 RS 126/2015 153/406 - Farhovd - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042015 RS 104/2015 150/311 - Lauvåsen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132015 RS 113/2015 59/16 Våmartveit - løyve til tiltak jf PBL § 20-2 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952015 RS 95/2015 Grovfortilskot Møsstrond 2014 - Halvor Lien gnr. 164/11 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902015 RS 90/2015 Grovfortilskot Møsstrond 2014 - Odd Lien gnr. 164/2 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892015 RS 89/2015 Grovfortilskot Møsstrond 2014 - Tore Lien gnr. 164/3 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982015 RS 98/2015 Grovfortilskot Møsstrond 2014 - Løvås Maskin og Service gnr. 165/2 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932015 RS 93/2015 Prioritering av midlar til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) i Vinje kommune Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942015 RS 94/2015 Uttale frå Vinje kommune - søknad om tilskot frå Fjellandbruket til gardsmat på gnr. 109/2 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182015 RS 118/2015 96/1 Haukeli - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 massetak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912015 RS 91/2015 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - tilleggsnæring på gnr. 109/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972015 RS 97/2015 Vedtak - Søknad om komunalt tilskot til landbruksføremål til driftsbygning - gnr. 141/27 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172015 RS 117/2015 110/3 Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1082015 RS 108/2015 151/324 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162015 RS 116/2015 151/641 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102015 RS 110/2015 150/239 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112015 RS 111/2015 42/1 - Løyve til tiltak etter pbl § 20-2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152015 RS 115/2015 141/102 - Løyve til påbygg - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072015 RS 107/2015 153/417 - Hovdeli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062015 RS 106/2015 150/245 - Løyve til tiltak -oppføring av hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1142015 RS 114/2015 150/191 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962015 RS 96/2015 Orientering om driveplikt på Nybø - gnr. 135/11 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092015 RS 109/2015 92/2/35 - Løyve til tilbygg - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922015 RS 92/2015 Purring - driveplikt etter jordlova på Groven i Haukeli - gnr. 97/75 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002015 RS 100/2015 35/54 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 terrenginngrep Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992015 RS 99/2015 151/371 Rauland - Rammeløyve jf pbl § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut