eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 03 26 20150326 26.03.2015 10:00 Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS172015 PS 17/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 Rauland barnehage - oppstart av byggeprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Oppstartsvedtak - VA Rauland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i ein internasjonal økonomi - Høyringsuttale frå Vinje kommune Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Rullering av næringsplanen - mandat Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182015 PS 18/2015 Modell for bruksendring av næringsområde knytt til reiseliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222015 PS 22/2015 E134 Grungedal - Velemoen - søknad om støtte til støyskjerming på 84/8 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Høyringsfråsegn - Utgreiing om vegsamband mellom Austlandet og Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82015 RS 8/2015 Vedtak - Søknad om driftstøtte fra Grasfjell Tur og Løypelag Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut