eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 03 25 20150325 25.03.2015 09:00 Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS272015 PS 27/2015 Søknad om deling av grunneigedom gnr 123, bnr 4,5,7 i Arabygdi - Thor Christiansen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 Klage på avslag om frådeling og bruksendring av støl på eigedom 136/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222015 PS 22/2015 Vegnamn for hyttefelt i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 Fleire vegnamn på 169/6 og 169/7 på Møsstrond. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Vegnamn for hyttefelt - 148/3 i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252015 PS 25/2015 Detaljregulering for Vågslid Høgfjellshotell 99/52 - klager Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292015 PS 29/2015 Massetak på Kolås Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Detaljregulering for del av Gibøen 158/1 - klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS552015 RS 55/2015 151/619 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682015 RS 68/2015 600/1 Øykjelihylen - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 trafikktryggleikstiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662015 RS 66/2015 99/891 Vågslid - Rammeløyve jf PBL §20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502015 RS 50/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792015 RS 79/2015 150/486 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782015 RS 78/2015 35/127 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802015 RS 80/2015 Godkjent melding - tilbygg 63/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772015 RS 77/2015 150/425 Rauland - Rammeløyve jf pbl § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872015 RS 87/2015 Inndraging - SMIL-tilskot til kulturmark på gnr. 91/9 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582015 RS 58/2015 138/74 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592015 RS 59/2015 88/9 Edland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 bustadhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722015 RS 72/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 - søknad om rammeløyve fritidsbustad 99/879 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602015 RS 60/2015 150/457 og 150/458 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Dobbelthytte og fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732015 RS 73/2015 Godkjent melding - tiltak utan ansvarsrett 99/24/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842015 RS 84/2015 Vedtak - Søknad om statstilskot til drenering av jordbruksjord på gnr. 97/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692015 RS 69/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 - riving av bygg 141/2/5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812015 RS 81/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 - fritidsbustad 99/847 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852015 RS 85/2015 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til drenering på gnr. 97/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822015 RS 82/2015 Vedtak - søknad om kommunalt tilskot til grøfting på gnr. 50/4 - Trude Flatland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862015 RS 86/2015 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til tilleggsnæring landbruk på gnr. 106/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832015 RS 83/2015 Frist - Buplikt på bustad gnr. 140/126 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712015 RS 71/2015 Godkjent melding - tilbygg hytte Berunuten Vest - 122/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522015 RS 52/2015 123/34 Arabygdi - Løyve til tilta jf PBL § 20-2 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532015 RS 53/2015 8/5 - Berdal - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 og forureiningsforskrifta kap. 12 - Infiltrasjonsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652015 RS 65/2015 35/38/3 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672015 RS 67/2015 150/95 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562015 RS 56/2015 99/65 Vågslid - Løyve til tiltak jf PBL § 20-2 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572015 RS 57/2015 153/560 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612015 RS 61/2015 119/75 Øyfjell - Løyve til tiltak jf PBL §20-2 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632015 RS 63/2015 119/75 Øyfjell - Løyve til tiltak jf PBL §20-1 - Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702015 RS 70/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 - bustad 50/41 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642015 RS 64/2015 150/484 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622015 RS 62/2015 150/485 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542015 RS 54/2015 138/3/1 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762015 RS 76/2015 Godkjent melding - bod 158/83 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512015 RS 51/2015 88/11 Storheller - Løyve til tiltak jf PBL § 20-2 jakt og fiskebu Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742015 RS 74/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 - riving av garasje 93/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752015 RS 75/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 - fritidsbustad 99/894 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut