eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 02 12 20150212 12.02.2015 18:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS22015 PS 2/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om eigedomsforvaltning i Vinje kommune Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Årsmelding 2014 for Rådet for eldre- og funksjonshemma Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Framlegg til detaljregulering for hyttefelt Kostveit 50/1 og Sudbø 50/11 - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12015 PS 1/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Samorganisering av rådet for Nasjonalparkkommunar (RFN) og Noregs nasjonalparklandsbyar (NPL) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42015 PS 4/2015 Bustadpolitisk plan Vinje kommune - 2. gongs handsaming etter høyring Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Høyring – overføring av skatteoppkrevjinga til Skatteetaten Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Kommunereformen - forstudie for Vest-Telemark og vidare prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Møtetidspunkt for politiske møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22015 RS 2/2015 Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven og offentleglova Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Kommunale og fylkeskommunale reglement om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS12015 RS 1/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut