eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 01 29 20150129 29.01.2015 09:00 Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS22015 PS 2/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Samorganisering av rådet for Nasjonalparkkommunar (RFN) og Noregs nasjonalparklandsbyar (NPL) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Innspel til KS' strategikonferanse 2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Bustadpolitisk plan Vinje kommune - 2. gongs handsaming etter høyring Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Spørsmål til formannskapet frå Bjørn Borgersen vedkomande plan- og miljøutvalets handsaming av lavvo på Kvåmmi 135/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 E134 Grungedal - Velemoen - søknad om støtte til mur Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 Kommunereformen - forstudie for Vest-Telemark og vidare prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Høyring – overføring av skatteoppkrevjinga til Skatteetaten Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42015 PS 4/2015 Invitasjon til medlemskap i Norges Verdensarv Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Møtetidspunkt for politiske møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Protokoll frå møte 20.11.14 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Gåve til Vinje sanitetslags 100-års jubileum Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Svar på søknad om midlar til Grønt Jr.VM i orientering Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut