eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 01 21 20150121 21.01.2015 09:00 Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS112015 PS 11/2015 88/11 Fjølabu - Hardangervidda. Bygging av jakt og fiskebu Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Dispensasjonnøknad- frådeling og bruksendringg for støl på eigedom 135/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42015 PS 4/2015 Framlegg til detaljregulering for vatn og avlaupsanlegg i Rauland - 1 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Søknad om konsesjon for overtaking av gnr. 92/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Søknad om konsesjon for overtaking av gnr. 124/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Pålegg om retting og pålegg om stans Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Deling av driftseining gnr. 150/2, 10, 21, 70 og 83 og gnr. 150/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 138/3/1 Rauland - Søknad om dispensasjon - tiltak innanfor kommunedelplan Rauland LNF område - veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Søknad om konsesjon for overtaking av fast eigedom gnr. 53/34 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42015 RS 4/2015 99/2/6 Haukelifjell - Løyve til tiltak PBL § 20-2 støylsbu Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS12015 RS 1/2015 Møtebok frå møte 17.12.2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 99/65 Vågslid - Løyve PBL §20-2 Avslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222015 RS 22/2015 Vedtak - Søknad om deling av gnr. 110/9 - Helge Rorgemoen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152015 RS 15/2015 151/231 - Vierli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92015 RS 9/2015 133/4 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112015 RS 11/2015 126/8 Arabygdi - Løyve til tiltak jf PBL § 20-2 riving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52015 RS 5/2015 150/375 - Rukkemo - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212015 RS 21/2015 Utbetaling - drenering Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202015 RS 20/2015 Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - kjøp av mjølkekvote på gnr. 106/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182015 RS 18/2015 Sluttutbetaling av kommunalt tilskot til grøfting - gnr. 106/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162015 RS 16/2015 38/6 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 ny bueining Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172015 RS 17/2015 Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - grøfting på gnr. 53/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192015 RS 19/2015 Sluttutbetaling av tilskot til ombygging av fjøs - gnr. 82/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102015 RS 10/2015 141/72 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 garasje/lager Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132015 RS 13/2015 Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - mjølkekvote på gnr. 131/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142015 RS 14/2015 Kommunalt tilskot til kjøp av melkekvote - gnr. 154/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122015 RS 12/2015 99/9 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 jaktbu Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62015 RS 6/2015 99/680 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak jf.pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 138/81 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 160/55 Varland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut