eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 12 11 20141211 11.12.2014 17:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS772014 PS 77/2014 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS852014 PS 85/2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 -2018 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS832014 PS 83/2014 Spelemidlar 2015 - Rullering av handlingsplandel og prioritering av spelemiddelsøknader Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS812014 PS 81/2014 Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016 - 2021 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS792014 PS 79/2014 Medlemshøyring i LVK . Landsstyrets forslag til endring av val ordning Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS782014 PS 78/2014 Suppleringsval for takstnemnda for eigedomsskatt for perioden 2011 - 2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS842014 PS 84/2014 Teknisk sluttjustering av budsjettet Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802014 PS 80/2014 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS - godkjenning av selskapsavtale Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS822014 PS 82/2014 Barnehageplan for Vinje kommune 2014-2019 og endring av vedtekter for barnehagane i Vinje Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS122014 RS 12/2014 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut