eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 11 05 20141105 05.11.2014 09:00 Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1212014 PS 121/2014 Dispensasjonssøknad for bruksendring. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202014 PS 120/2014 Framlegg til detaljregulering for hyttefelt Kostveit 50/1 og Sudbø 50/11 - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222014 PS 122/2014 Søknad om omdisponering av jordbruksareal - gnr. 120/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172014 PS 117/2014 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1182014 PS 118/2014 Søknad om plassering av tiltak på gnr. 123, bnr. 2 - Arabygdvegen 1149 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192014 PS 119/2014 Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016 - 2021 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS3352014 RS 335/2014 Oversendelse av klage på vedtak om Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune, Telemark. NVEs referanse: 201104306-29 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3362014 RS 336/2014 118/9 Øyfjell - Løyve til tiltak jf PBL §20-2 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3152014 RS 315/2014 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3202014 RS 320/2014 151/287 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3212014 RS 321/2014 119/154 Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3242014 RS 324/2014 141/81 - Haddland - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Garasje til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3272014 RS 327/2014 152/52 - Rauland skisenter - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3322014 RS 332/2014 140/216 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3292014 RS 329/2014 150/1 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 kulvert Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3222014 RS 322/2014 150/1 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 veg og VA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3342014 RS 334/2014 Igangsettingsløyve - Søknad om rammeløyve - bustad 104/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3192014 RS 319/2014 Søknad om konsesjon på kjøp av fast eigedom - gnr. 153/17 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3162014 RS 316/2014 Uttale - Søknad til Fjellandbruket - kvoteleige på gnr. 111/2 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3232014 RS 323/2014 138/3 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3252014 RS 325/2014 25/83/3 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3262014 RS 326/2014 63/6 Vinje - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3282014 RS 328/2014 RE: E134 Raudå bru - Åmot. Vegprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3302014 RS 330/2014 138/45 Rauland - Løyve til tiltak PBL §20-2 Bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3172014 RS 317/2014 Uttale - Søknad om tilskot frå Fjellandbruket - Budeieveven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3182014 RS 318/2014 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot - Budeieveven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3332014 RS 333/2014 150/402 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut