eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 10 02 20141002 02.10.2014 18:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS622014 PS 62/2014 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS632014 PS 63/2014 Kommunereform - drøftingssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672014 PS 67/2014 Framlegg til detaljregulering for del av Skinnarland 159/1 - område II - 2.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652014 PS 65/2014 Framlegg til reguleringsplan for Surgrav bustadfelt 31/1 - 3. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682014 PS 68/2014 Smittevernplan Vinje kommune 2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS642014 PS 64/2014 Revidering - Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017 - Framlegg III Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS662014 PS 66/2014 Framlegg til detaljregulering for omsorgsbustader på Åmothaugen II - 2. gongs handsaming Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS692014 PS 69/2014 Selskapsavtale for Vest-Telemark PPT IKS Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS92014 RS 9/2014 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut