eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 09 11 20140911 11.09.2014 18:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS592014 PS 59/2014 PlanID 20040003 - Reguleringsplan for Vågslid Høgfjellshotell 99/52 - endring - tredje gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612014 PS 61/2014 Kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2015 - fastsetjing av valdag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602014 PS 60/2014 Nedlegging av skjotebana i Åmot Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS552014 PS 55/2014 Høyring- Bruk av snøscooter til fornøyelseskøyring Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS582014 PS 58/2014 Framlegg til detaljregulering Krontveit bustadfelt - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532014 PS 53/2014 IKA Kongsberg - endring av selskapsavtala Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS522014 PS 52/2014 Økonomisaker frå Kyrkjeleg fellesråd Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572014 PS 57/2014 Slutthandsaming nye vegadresser bustadfelt, adressendringar og restadressering Møsstrond Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542014 PS 54/2014 Kaup av grunn frå Vinje sag (35/148 og del av 37/51, 37/23 og 38/17) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562014 PS 56/2014 Adressering av hyttefelt i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512014 PS 51/2014 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS82014 RS 8/2014 Dokumentasjon bustadstrategiske tiltak - rapport Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72014 RS 7/2014 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut