eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 06 19 20140619 19.06.2014 18:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS382014 PS 38/2014 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS492014 PS 49/2014 Delegasjon etter lov om motorferdsel i utmark Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482014 PS 48/2014 Utbyggingsavtale i Listøyl Vest, Deil av 99/4 og 99/6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432014 PS 43/2014 Framlegg til planprogram for utarbeiding av snøskuterløyper etter ny forsøksordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472014 PS 47/2014 Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6 - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452014 PS 45/2014 Friskliv i Vinje Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412014 PS 41/2014 Rekneskap 2013 - Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402014 PS 40/2014 Årsrekneskap 2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS442014 PS 44/2014 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2013-2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS392014 PS 39/2014 Årsmelding for 2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462014 PS 46/2014 Verksemdsstrategi NAV Telemark Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422014 PS 42/2014 Tertialrapport og budsjettrevisjon - 1. tertial 2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS502014 PS 50/2014 Val av leiar og nestleiar for takstnemnda for eigedomsskatt 2011 - 2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS62014 RS 6/2014 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut