eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 05 22 20140522 22.05.2014 18:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS312014 PS 31/2014 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352014 PS 35/2014 Fellesprosjekt mellom Høgskulen i Telemark og Universitetet i Agder - sluttrapport til høyring Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342014 PS 34/2014 Slutthandsaming av vegnamn og områdenamn for hyttefelt i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372014 PS 37/2014 Søknad om fritak frå politiske verv - Neri Helge Flothyl Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS362014 PS 36/2014 Framlegg til detaljregulering for Holtardalen III - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322014 PS 32/2014 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332014 PS 33/2014 Årsmelding 2013 for Vinje kontrollutval Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS52014 RS 5/2014 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut