eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 04 10 20140410 10.04.2014 18:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS232014 PS 23/2014 Kommunal overtaking av Øyfjell Grendehus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212014 PS 21/2014 Framtidig helsetilbod i Vinje - investeringsbehov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202014 PS 20/2014 Framtidig helsetilbod i Vinje kommune - legetenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222014 PS 22/2014 Årsmelding 2013 for rådet for eldre- og funksjonshemma Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262014 PS 26/2014 Spørsmål om regulering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292014 PS 29/2014 Overordna ROS-analyse for Vinje kommune 2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272014 PS 27/2014 Status på investeringsbudsjett 2013 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242014 PS 24/2014 Høyringsuttale: Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2014-2025 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282014 PS 28/2014 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252014 PS 25/2014 Framlegg til detaljregulering Kjelingnut 151/3 - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192014 PS 19/2014 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS42014 RS 4/2014 Oversending av klage på kommunestyret sitt vedtak PS 13/57 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32014 RS 3/2014 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut