eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne valperioden 2015 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 27 20181127 27.11.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne valperioden 2015
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS102018 PS 10/2018 Korleis fordele midlane i Den kulturelle spaserstokken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Drøfting av prinsipp for kommunal matproduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Status Universell utforma turveg Åmothaugen - Ormetjønn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Høyringsuttale - etablering av Nasjonalt eldre, pasient og brukarombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62018 RS 6/2018 Referat frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72018 RS 7/2018 Informasjon om Kreftkoordinator og kreftteam i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut