eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
21129/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 20/435 Fastsettelsesbrev - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET   her
21128/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - tek imot Anniken Engeskaug Holen   her
21127/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - tek imot Anders Engeskaug Holen   her
21126/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 141/70 - Eitt-trinns søknad - bygge om lager til leilighetar - bruksendring TELEMARK MILJØBYGG AS m.fl.   her
21125/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Parkering i Fristadgarasjen – månadskort og månadsavgift Ragnar Nordgreen - Styreformann Sameiget Fristad 2   her
21124/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 68/4 - Søknad om rehabilitering av pipe - bustad VARMEHANDEL AS m.fl.   her
21122/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 153/945 - Søknad om seksjonering REBO AS   her
21120/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om ny asfalt på Edland skule Elevar på Edland skule   her
21118/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 117/10 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Anna Skolås Jankov Foss m.fl.   her
21117/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 151/805 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Rauland Skisenter AS   her
21116/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 98/28 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Hans Morten Alm   her
21115/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 98/3 - Eitt-trinns søknad - hytte Johan From   her
21114/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 150/486 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad PROFFOPPGJØR AS   her
21111/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot i Vestfold og Telemark - 2021 Sigmund Romtveit   her
21110/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 168/3/2 - Ingebjørg Breive - Søknad om deling av grunneigedom - arealoverføring - Krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretning Ingebjørg Breive   her
21109/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale - BrukerPlan HELSE STAVANGER HF   her
21108/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om endring SFO *****   her
21107/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad på ID 1936 *****   her
21101/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 35/171 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - (næringstomt) DALSVEGEN 32 AS   her
21100/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 35/170 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - (næringstomt) DALSVEGEN 32 AS   her
21099/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for vidareutdanning for barnehagelærarar haust 2021 - tilretteleggingsmidlar UTDANNINGSDIREKTORATET   her
21097/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 151/805 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Rauland Skisenter AS   her
21096/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Avløysarutgifter - Nordstoga Aasmund Nordstoga   her
21095/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 153/50 - Bjørkevegen 2 - Førehandskonferanse - referat Magnus Garvoll   her
21093/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Sluttutbetaling dyrkingstilskot. Geir Olav Bekhus   her
21092/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Sluttutbetaling dyrkingstilskot Geir Olav Bekhus   her
21091/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 169/43 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Eiendomsmegler1, avd Notodden / Midt Telemark   her
21090/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Vågslid Avløpsrenseanlegg - P211202 Fjellab   her
21089/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Øyfjell Avløpsrenseanlegg - P211396 Fjellab   her
21088/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Åmot Avløpsrenseanlegg - P211194 Fjellab   her
21084/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Utbetaling - 135/7 - Dokumentasjon for utbetaling av tilskot til elektroniske sauebjøller Edvin Tveiti   her
21083/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Svar - Dokumentasjon - Søknad om veg over gnr. 119 -1 og 24 i Vinje Gunnar Eilefstjønn   her
21081/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 169/43 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Eiendomsmegler1, avd Notodden / Midt Telemark   her
21080/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Stadfesting av vigsel *****   her
21076/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Informasjon - byggjevarer er fjerna frå tomt Stein Arild Brendstuen   her
21075/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Flytting til Vinje og kjøp av sykkel Runa Tunheim   her
21070/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for vidareutdanning for lærarar hausten 2021 - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET   her
21065/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for vidareutdanning for lærarar hausten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET   her
21032/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Tilbod om fast stilling - ID 1933 *****   her
21020/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Protokoll - rådgjevar plan- og byggesak - ID 1933 Protokoll   her
20297/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 4/8 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Bjørn Botne   her
19079/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Tilsetjing - sjukepleiar 50% fast - ID 1930 Protokoll   her
14485/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Tilsetjing - helsefagarbeider 80% fast - ID 1895 Protokoll   her
21072/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Ynskjer innsyn i tre ferdigattestar i fyrste omgang Bjørnar Kalbach Christensen (KrF)   her
21034/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Informasjon om overgang til Sikt Uninett Servicesenter   her
21021/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om innsynskrav Bjørnar Kalbach Christensen (KrF)   her
21071/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nye krav ***** ***** i braArkiv Geomatikk IKT   her
21067/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat - tek imot Vilde Skinnarland   her
21066/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Påminning - Innsyn i avviksmeldingar - NRK NRK - Brennpunkt   her
21064/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 148/3 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
21063/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Haukeli Avløpsrenseanlegg - P211193 Fjellab   her
21061/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet FHI - Folkehelseinstituttet - vaksine   her
21046/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Bandtvang i Vinje Nils Christian Helle   her
21045/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Svar på epost 04.10.21 til Vinje kommune Kld Dep - Espeland Ernst Inge   her
21044/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=5b8w45, SakId=386377) *****   her
21043/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=5b8w45, SakId=386377) *****   her
21042/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=5b8w45, SakId=386377) *****   her
21041/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=5b8w45, SakId=386377) *****   her
21040/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstader av tobakksvarer og tobakkssurrogat - 2021 ARBUVOLLEN FJELLBUTIKK AS m.fl.   her
21039/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 151/197 - Klage på vedtak Lene Løvstad m.fl.   her
21038/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar til tiltakshavar Eirik Djuvland   her
21037/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedk. sakshandsamingstid Eirik Djuvland   her
21036/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bekreftelsesskjema - tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 Bufdir   her
21035/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar på bruk av festsal og kjøkken på Øyfjell grendehus Sissel Svenke Fundli   her
21031/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vatn og avløp Espen Sudbø   her
21030/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Forhåndsvarsel Feide for grunnopplæringen Uninett Servicesenter   her
21029/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om bruk av Edland samfunnshus - Storeguthallen IL Rein skigruppa   her
21026/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Rauland Avløpsrenseanlegg - P211195 Fjellab   her
21024/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bestilling festsal i Øyfjell grendehus Sissel Ingeborg S. Fundli   her
21022/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bestilling av festsal Øyfjell grendehus Sissel Svenke Fundli   her
21019/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Spørsmål til krav om innsyn i ferdigattestar Bjørnar Kalbach Christensen   her
21018/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Vegard Hestdalen   her
21017/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om bruk av Edland samfunnshus IL Rein skigruppa   her
21016/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad på ID 1946 *****   her
21015/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vitnemål og referanser *****   her
21014/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedr. 21-117573-18 - Varsel oppmålingsforretning - E134 Åmot - Vinje kyrkje i Vinje kommune Statens vegvesen   her
21013/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 95/2 - Søknad om veg i Hyttemarki Haugarne Maskin Service   her
21010/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev ***** ***** Vinje kommune - ***** ***** *****   her
21008/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Rapporter kraftforvaltning Ishavskraft AS   her
21007/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Attest og referanse *****   her
21006/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 150/124 - Teikning til hytte Espen Bjelland   her
21005/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Oppdragsavtale ***** ***** Margit Hamre   her
21004/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Møsstrond Thomas Vågen   her
21003/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedr. høyringsbrevet Eirik Djuvland   her
21002/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 99/578 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Meglerhuset Rele Haugesund AS   her
21001/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 150/640 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Stig Arild Andengaard   her
21000/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 98/28 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Einar Alm   her
20998/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev GS-veg Haddland: Referat byggemøte nr. 11 Øystein Sæthre - VTFK m.fl.   her
20997/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 91/21 og 91/100 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Siv Skogheim   her
20995/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Køyreliste leigekøyring 2021 Groven Camping & Hyttegrend   her
20993/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 148/3 - Melding om motteken søknad TAKSTMANN OLAV ØYEN m.fl.   her
20992/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Tilbod om 100 % fast stiling som lege - ID 1906 *****   her
20990/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 99/578 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Meglerhuset Rele Haugesund AS   her
20989/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Avtale – Medipay Swedbank Pay Agreement   her
20988/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 169/41 - Snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Ane Blixland   her
20986/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad på ID1946 *****   her
20985/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad på ID 1941 *****   her
20984/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 119/162 - Melding om motteken søknad - fritidsbustad TERRATEC AS m.fl.   her
20975/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Tilbod om 100 % fast stilling som lege - ID 1906 *****   her
20961/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Stadnamn Hardangervidda - plassering av stadnamnet Filleherberget Kartverket   her