eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
6422/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 153/230 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS   her
6331/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev 100/144 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Eiendomsmegler A   her
6292/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev 153/877/0/1 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Aktiv Eiendomsmegling AS   her
6379/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Snorre Nickolay Gregersen   her
6378/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Knut Helge Gunvaldjord   her
6427/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på- Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Knut Helge Gunvaldjord   her
6406/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 154/7-108 og 109 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Asbjørn Berge   her
6318/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avbestilling, leige av Vinjar. Erik Verpe   her
6426/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 97/2 og 42 - Søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning med erklæring om arealoverføring Neri Helge Flothyl   her
6421/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev E134 Vågslid - Seljestad - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for etablering av korte parti med fresefelt langs E134 på Haukelifjell STATENS VEGVESEN   her
6384/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
6391/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Samhandling ved Korona- karantene eller smitte Uloba Independent Living Norge SA   her
6390/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedirektoratet   her
6389/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet   her
6397/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Helse- og omsorgsdepartementet   her
6277/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev KLypehjellen - "kvalitetsjekk" Sveivia as   her
6371/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på ID 1723 *****   her
6370/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på ID 1723 *****   her
6419/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 135/63 - Nye dokument til byggesøknad Hilde Klemetsdal Pedersen   her
6428/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 153/681 - Vedk. avvist søknad HOLMSETH OG SAGEN AS   her
6264/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev 153/681 - Avvising av eitt-trinns søknad - fritidsbustad HOLMSETH OG SAGEN AS m.fl.   her
6151/2020 20200330 30.03.2020 Internt notat 121/2 - Klar til oppmåling Solveig Ullebust Hagen   her
6036/2020 20200330 30.03.2020 Internt notat Uttale etter jordlov - Sak til handsaming i Øyfjell Vinje kommune   her
6309/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad til SFO-plass *****   her
6300/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass *****   her
6297/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass *****   her
6296/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass *****   her
6293/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass *****   her
6373/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på ID 1738 *****   her
6288/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Referat prosjekteringsmøte nr. 3 Anne Othilie Søndergaard - Sør arkitekter m.fl.   her
6368/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 111/36 - Samtykke frå grunneigar Harald Skjong Kroken   her
6367/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 111/1 - Uttale frå beitelaget samt kvittreing nabovarsel Harald Skjong Kroken   her
6287/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Melding om motteken søknad på ID 1746 Jeanette Aamyri-Olsnes m.fl.   her
6286/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Melding om motteken søknad på ID 1745 Lill Sara Kvålen m.fl.   her
6285/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Melding om motteken søknad på ID 1744 Anja Rinden m.fl.   her
6283/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Melding om motteken søknad på ID 1743 Anja Rinden m.fl.   her
6280/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Melding om motteken søknad på ID 1742 Anja Rinden m.fl.   her
6279/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Melding om motteken søknad på ID 1741 Anja Rinden m.fl.   her
6278/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Melding om motteken søknad på ID 1740 Anja Rinden m.fl.   her
6364/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Mottatt søknad på ID 1753 *****   her
6363/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Mottatt søknad på ID 1751 *****   her
6362/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad på ID 1752 *****   her
6447/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 141/35 - Søknad om rammeløyve SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL m.fl.   her
6459/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ødelagt pipe til ventilasjon toalett/snurredass Øyfjellveien 2661 Bent Ove Brenns Holdorff   her
6440/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rettelse Dag Dybdahl   her
6435/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Varsling - Info frå kommunen Cecilie Gillebo   her
6399/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Dispensasjon til å besøke hytte Trine Bakke   her
6401/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Hytte Vierli Øyvind Andersen   her
6404/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rådyrvegen 68 - ettersyn av hytte Tom Arild Henriksen   her
6423/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Dispensasjonssøknad / tillatelse til dagsbesøk Dag Dybdahl   her
6360/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Site Feedback - reply 2406722 Laila Hoel   her
6335/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedk faktura på brøyting Asbjørn Sletholt m.fl.   her
6328/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om nødvendig reparasjon i Totakvegen 5, 3864 Rauland Richard Horntvedt   her
6325/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilgang til hytte av vedlikeholdsårsaker Erling Huus-Hansen   her
6308/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på salg av hytte, henting av eiendeler Sverre og Brita Haaland   her
6313/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om dagsbesøk - Skitrekket 31 Anette Navestad   her
6311/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om dagstur til hytte Steinar Heggeli   her
6303/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på eierbytte/overtagelse Hyttemarkvegen 70 DNB Eiendom AS   her
6302/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på overtagelse av hytte 95/67 Tone og Even Lande   her
6301/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på overtakelse Råsehallvegen 4F Lars Erik Sørgård   her
6372/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på ID 1755 *****   her
6375/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på ID 1755 *****   her
6430/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på ID 1755 *****   her
6431/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på ID 1756 *****   her
6377/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på ID 1756 *****   her
6392/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
6319/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Innreise til Vinje Margit Bergaust   her
6317/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå innreiseforbudet til Vinje kommune Bjørn Groven   her
6403/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Service og vedlikehald - kraftverk Vannkraftservice AS   her
6402/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tillatelse innreise? Fritzøe Skoger   her
6398/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kartlegging ifm pandemien - eiendom/drift KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
6414/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ber om vurdering - planlagt trase - Turvelid - Vågslid tunnellen - Vinje - fremføringstrasé - høgspenttrasé - 22 kV kabel - jording og fiberrør VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS   her
6434/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Moking av tak Jan Kåre Abrahamsen   her
6412/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Site Feedback - reply 2407023 vigdisbjaaland   her
6394/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Handlehjelp til sårbare grupper og personer i karantene/isolasjon NorgesGruppen ASA   her
5869/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev 100/1/36 - Løyve til tiltak - tilbygg Erik Gunnar Kringeland   her
6258/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev 99/306 - Løyve til tiltak - påbygg fritidsbustad BERGE SAG OG TRELAST AS m.fl.   her
6326/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Løyve til å strø aske *****   her
6385/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ingen vesentlige merknader - Rauland Kraftforsyningslag - ny nettstasjon på Linuten - Vinje FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
6307/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev 151/10 - Vierli H35 - Kristin Larsen - Søknad om deling - tilleggstomt til 151/44 VIERLI EIGEDOM AS   her
6248/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev 151/234 -Svar - Søknad om endring av gjeve løyve Jo Endre Rø   her
6263/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Lysing presse Vest-Telemark Blad   her
6374/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på ID 1757 *****   her
6334/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev 35/161 - Svar på informasjon om renovasjon, Flatlandslegatet Sondre Hustveit   her
6429/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon for gnr 153 bnr 680-882-883 HOLMSETH OG SAGEN AS   her
6432/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon for gnr 153 bnr 680-882-883 HOLMSETH OG SAGEN AS   her
6433/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon for gnr 153 bnr 680-882-883 HOLMSETH OG SAGEN AS   her
6365/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering LANDBRUKSDIREKTORATET   her
6380/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 36/42 – Renovasjon - Søknad om dispensasjon for fritak/endring av abonnement André Kroken Dale   her
6386/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 99/528/0/2 - Søknad om ferdigattest Bjørn O. Vikse   her
6437/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve 153/735 - Bukkespranget 10 seksjon 1 HYTTE-DRØM AS   her
6438/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve 153/809 - Tyristubbe 6 HYTTE-DRØM AS   her
6449/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Byggesak 50/48 Z-Ark AS   her
6444/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 50/48 - Søknad om rammetillatelse - fritidsbustad XT BYGG OG DRIFT AS m.fl.   her
6451/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 152/133/0/11 - Søknad om endring i Grunnboka *****   her
6462/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Reservasjon av halltid sesongen 19/20, 20/21 Norges Håndballforbund   her
6352/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Utlysning stipend Arkivforbundet - Kjetil Landrog   her
6257/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos   her
6259/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Underskriven avtale Statens Vegvesen   her
6249/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev 20/63581-2 - 2 x avtaler for signering - utføring av oppmålingsforrentninger for rv i Vinje kommune Statens vegvesen, Drift og vedlikehold   her