eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
9105/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 158/134 - Søknad om dispensasjon FH GRUPPEN AS   her
9029/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Besvarelse på 150/326 Høyring Framlegg til løysing parkering og vegbane Holtarvegen 251-265 Bjarne Haugeberg   her
9096/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Sprengingsarbeider utan varsling Espen Knutzen   her
9095/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Vedkomande sprengingsarbeid utan varsling Rauland Skisenter AS   her
9094/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding: Sprengingsarbeider utan varsling Rauland Skisenter AS   her
9043/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Partnership agreement and application form Ing. Petra Karasová   her
9090/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev PlanID 20200009 Hovdeli - Detaljregulering, Høyring og offentleg ettersyn - Innspill brønnhus Jan Meen   her
9098/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Innspill - PlanID 20200009 Hovdeli - Detaljregulering, Høyring og offentleg ettersyn Jan Meen   her
9082/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Til landets kommuner: regjeringens pressekonferanse torsdag 15.april oversatt til fleire språk Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
9069/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Varsel om at innspill til strategidokument 2022-2026 for Norges nasjonalparkkommuner ønskes NORGES NASJONALPARKKOMMUNER   her
9018/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Nytt svar på søknad om snøscooterløyve - § 5 c) hytteløyve og 5 d) vedløyve - Odd Gudmund Hegna - erstattar vedtak 30.12.2020 Seljord kommune   her
9100/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 138/88 - Søknad om dispensasjon FH GRUPPEN AS   her
9099/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Innspill til reguleringsplan ID 20180005 for Hyttemarki 95/2 Svein Lund   her
9104/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 95/68 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad EIENDOMSMEGLER A AS   her
9111/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 99/441 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Siri Viga m.fl.   her
9040/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 119/129 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Sørmegleren Telemark AS   her
9056/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 91/43 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Fred Christenson   her
9054/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 136/48 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad FH GRUPPEN AS   her
9109/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 118/67 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Grethe Seim   her
9079/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 91/43 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Fred Christenson   her
9081/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 136/48 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad FH GRUPPEN AS   her
9052/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Oppdragsavtale Odmund Bryn Paulsen   her
9042/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Oppdragsavtale Liv Solfrid Nordskog   her
9045/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Oppdragsavtale Britt Svalastog   her
9047/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Oppdragsavtale Liv Solfrid Nordskog   her
5463/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Anmodning om opplysningar i medhald av lov om barneverntjenester §6-4 *****   her
7529/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Utleige av kommunalt ***** ***** ***** *****   her
7621/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Referat frå møte 260321 Hovudvereombod Svein Ekre m.fl.   her
9062/2021 20210416 16.04.2021 Internt notat Tverga - EMO - Oppstartssamling 16. - 17.februar Aud Irene Kittelsen m.fl.   her
9067/2021 20210416 16.04.2021 Internt notat Tverga - Ein Morosam Omveg - "Bygdelab" 4.mars Aud Irene Kittelsen m.fl.   her
9076/2021 20210416 16.04.2021 Internt notat Tverga - EMO - Fellesrettleiing II - 15.april 2021 Aud Irene Kittelsen m.fl.   her
9074/2021 20210416 16.04.2021 Internt notat Tverga - EMO - Fellesrettleiing I - 23.mars 2021 Aud Irene Kittelsen m.fl.   her
9073/2021 20210416 16.04.2021 Internt notat Tverga - EMO - Møte med rettleiar Asplan Viak 16.mars 2021 Aud Irene Kittelsen m.fl.   her
9072/2021 20210416 16.04.2021 Internt notat Tverga - EMO - Fagsamling II - 11.mars 2021 Aud Irene Kittelsen m.fl.   her
9071/2021 20210416 16.04.2021 Internt notat Tverga - EMO - Fagsamling I - 9.mars 2021 Aud Irene Kittelsen m.fl.   her
9031/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 99/964 - Søknad om tillatelse i ett trinn OMEGA Areal AS   her
9030/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 99/964 - Søknad om tillatelse i ett trinn OMEGA Areal AS   her
9102/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Vedlegg til refusjonskrav VTA - mars 2021 Kvito AS   her
9087/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Orientering om tilsetjing - ID 1860 Edona Minushi m.fl.   her
9028/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad til SFO *****   her
8686/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Svar på søknad til SFO *****   her
6069/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Svar på søknad til SFO *****   her
8247/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 2. gongs lysing - presse Vest-Telemark Blad   her
9032/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Høyring - målsetning for hjorteviltforvaltning i Tokke kommune 2021-2025 Tokke kommune   her
9036/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Vinje kommune - Søknad om kommunal handheving av stans- og parkeringsavgjersler STATENS VEGVESEN   her
9115/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast Statens Kartverk Tinglysing   her
9027/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad på ID 1880 *****   her
9025/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad på ID 1880 *****   her
7196/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Velkommen til skuleinnskriving - våren 2021 *****   her
9022/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 153/697 - Signert naboerklæring BYGGMESTERFIRMA REIDAR LUND & SØNN AS   her
9023/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad på ID 1884 *****   her
9011/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Koronavaksine - ***** ***** ***** *****   her
9021/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Ingen vesentlege merknader - førelegging av planar om tiltak - 158/2 - 157/3 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
9093/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 35/153 - Tilbakemelding i saka om klage på støy frå kjøleaggregat Fristad Eiendom AS   her
9035/2021 20210416 16.04.2021 Internt notat 162/1 og 158/7 - Til handsaming Tove Bringsvær m.fl.   her
9034/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 162/1 og 158/7 - Melding om motteken delingssøknad Halvor Dagalid m.fl.   her
9092/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Vedr. 21-46053-4 - V 020-2021 - Svar på søknad om virksomhetsskilt- og symboler - Rv 36 Vinjevegen - Vinje kommune Statens vegvesen   her
9089/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 139/7 - Vedkomande spørsmål til bygging på Russbu. Morten Friis   her
9059/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 151/780 - Oversending av matrikkelbrev Halvor Lognvik   her
9063/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 151/781 - Oversending av matrikkelbrev Halvor Lognvik   her
9065/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 151/782 - Oversending av matrikkelbrev Halvor Lognvik   her
9066/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 151/783 - Oversending av matrikkelbrev Halvor Lognvik   her
9038/2021 20210416 16.04.2021 Internt notat 37/1 og 37/101 - Til handsaming Tove Bringsvær m.fl.   her
9037/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 37/1 og 37/101 - Melding om motteken søknad om grensejustering Birgit Tveito m.fl.   her
9106/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad på ID 1889 *****   her
8672/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Lysing - Presse Vest-Telemark Blad   her
8666/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Lysing presse Vest-Telemark Blad   her
9070/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Oppdatert søknad - 100/177 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad BERGE SAG OG TRELAST AS   her
9026/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad på ID 1888 *****   her
9039/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** anbudskonkurranse DÆHLIN SAND ADVOKATFIRMA AS   her
9046/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 151/735 - Søknad om ferdigattest og gjennomføringsplan BERGE SAG OG TRELAST AS   her
9049/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 92/47- Eitt-trinns søknad - fritidsbustad FH GRUPPEN AS m.fl.   her
9080/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 92/47 - Melding om motteken søknad - fritidsbustad FH GRUPPEN AS m.fl.   her
9085/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 116/1 - Søknad om endring av kommunale avgifter Ånon Lognvik   her
9091/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev 116/1 - Svar på søknad om endring av kommunale avgifter Ånon Lognvik   her
9107/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 154/7 Fjellvegen 91 - Asbjørn Berge - Søknad om deling av grunneigedom - oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Asbjørn Berge   her
9113/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 154/7 Fjellvegen 93 - Asbjørn Berge - Søknad om deling av grunneigedom - oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Asbjørn Berge   her
9114/2021 20210416 16.04.2021 Inngående brev 154/7 Fjellvegen 95 - Asbjørn Berge - Søknad om deling av grunneigedom - oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Asbjørn Berge   her
8932/2021 20210415 15.04.2021 Utgående brev 145/13/1 - Svar på søknad om fritak frå renovasjon Alfhild Kolbrek   her
8931/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914650941, 3825-119/ 22 Landbruksdirektoratet   her
8930/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921108346, 3825-79/ 1 Landbruksdirektoratet   her
8929/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998884624, 3825-18/ 1 Landbruksdirektoratet   her
8928/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969327945, 3825-84/ 8 Landbruksdirektoratet   her
8927/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969194651, 3825-126/ 1 Landbruksdirektoratet   her
8926/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984920164, 3825-130/ 1 Landbruksdirektoratet   her
8925/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988014907, 3825-141/ 27 Landbruksdirektoratet   her
8924/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975962628, 3825-53/ 4 Landbruksdirektoratet   her
8923/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915597610, 3825-89/ 13 Landbruksdirektoratet   her
8922/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992224037, 3825-19/ 4 Landbruksdirektoratet   her
8921/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988014907, 3825-141/ 27 Landbruksdirektoratet   her
8920/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975962628, 3825-53/ 4 Landbruksdirektoratet   her
8919/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994425242, 3825-143/ 1 Landbruksdirektoratet   her
8918/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969782987, 3825-165/ 2 Landbruksdirektoratet   her
8917/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985733422, 3825-152/ 2 Landbruksdirektoratet   her
8916/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 923959017, 3825-124/ 4 Landbruksdirektoratet   her
8915/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980139646, 3825-87/ 1 Landbruksdirektoratet   her
8914/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969102412, 3825-146/ 1 Landbruksdirektoratet   her
8913/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 870043422, 3825-164/ 11 Landbruksdirektoratet   her
8912/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996751384, 3825-147/ 1 Landbruksdirektoratet   her
8911/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988209554, 3825-65/ 4 Landbruksdirektoratet   her