eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2772/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Påmelding til ferieaktivitet for ungdom *****   her
2771/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad på ID 1715 *****   her
2770/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2768/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Haukeli avløpsreinseanlegg - P200031 FJELLAB   her
2767/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Åmot avløpsreinseanlegg - P200032 FJELLAB   her
2765/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Køyrerapport 2019 Lars Erik Christenson   her
2763/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****   her
2762/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 147/5, 12 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Aktiv Eiendomsmegling Tinn / Vinje   her
2761/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 153/755 - Lengdeprofil tomt E6 TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen   her
2760/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Magne Tveiten   her
2758/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 99/32 – Uttale til Haukelisæter fjellstoge - søknad om utsleppsløyve Vestfold og Telemark fylkeskommune   her
2755/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol VINJE BRYGGERI AS   her
2754/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol VINJE BRYGGERI AS   her
2753/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Endring i tidlegare utsending av Revidera selskapsavtale og revidera lokal forskrift om feiing og tilsyn, samt regulering av feiegebyr INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS   her
2752/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Lars Erik Christenson   her
2751/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad på ID 1728 *****   her
2749/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan 100/155 BERGE SAG OG TRELAST AS   her
2747/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 151/364 - Søknad om ferdigattest Turid Zagar Nes   her
2746/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol TROVATN LANDHANDEL Torild Trovatn   her
2745/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 100/174 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad BERGE SAG OG TRELAST AS m.fl.   her
2744/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 151/652 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS   her
2743/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 152/187/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Maren Katrine Kleven Moen   her
2739/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedk. søknad om bruk av vaktmester ved Bygdemarknaden i Rauland For hovedkomiteen for Bygdemarknaden   her
2738/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev TONO tillatelse SM - 24619 for Arrangement: 220319 TONO SA   her
2737/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev TONO tillatelse SM - 24618 for Arrangement: 200319 TONO SA   her
2736/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Rutinar for refusjon og søknad om spesialundervisning for gjesteelevar - 2020/2021 LIER KOMMUNE   her
2735/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring§ 5a F C TRANSPORTSERVICE AS   her
2731/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Songa transformatorstasjon og mogleg deponering STATNETT BEDRIFTSIDRETTSLAG OSLO   her
2729/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 153/755 - Revidert situasjonsplan tomt E6 TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen   her
2727/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 153/828 - Manglar i søknad om ferdigattest Roger Hermansen   her
2718/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kommentar til Søknad om utsleppsløyve - Haukeliseter fjellstue FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2712/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Aksjon skuleveg 2020 - Søknad om tilskot Vestfold og Telemark fylkeskommune   her
2710/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om endring SFO *****   her
2702/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på- Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Loredan Petru Bulai   her
2693/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tilbod om helgestilling 13,62 % *****   her
2538/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 100/19 - Eitt-trinns søknad - tilbygg og påbygg Kjell Hjelmeland   her
2699/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Rapportering - Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2691/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 153/755 - Ettersendt dokumentasjon TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen   her
2685/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk/leie av lokale NYNORSK KULTURSENTRUM   her
2683/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tokke/Vinje Hagelag - Søknad om tilskot Eva Versto   her
2682/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 140/67 - Søknad om deling/justering av grunneigedom - arealoverføring med oppmålingsforretning Harald Andersen   her
2680/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 136/113 - Arbeidsløyve Janne Dickinson   her
2678/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 136/13 - Arbeidsløyve Tove Aasen Ekre   her
2676/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 93/71 - Retur av tinglyst dokument - dokumentnr 2087886 - ny matrikkeleining Statens Kartverk Tinglysing   her
2672/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om å vera med i Kulturårshjulet 2020-2022 KJERINGRÅD   her
2671/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad på ID1723 *****   her
2670/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol HAUKELIFJELL SKISENTER AS   her
2669/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol HAUKELIFJELL SKISENTER AS   her
2668/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Loredan Petru Bulai   her
2667/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol HAUKELIFJELL SKISENTER AS   her
2664/2020 20200213 13.02.2020 Internt notat Årsmelding 2019, Rauland skule *****   her
2660/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 106/14 i Vinje (3825) Landbruksdirektoratet   her
2657/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA   her
2654/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 105/1 i Vinje (3825) Landbruksdirektoratet   her
2653/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 150/649 - Retur av tinglyst dokument - dokumentnr: 2090315 (skøyte) - 2090306 (melding til tinglysing) Statens Kartverk Tinglysing   her
2652/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 150/253 - Retur av tinglyst dokument - dokumentnr: 2090324 (skøyte) - 2090267 (melding til tinglysing) Statens Kartverk Tinglysing   her
2649/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svar på- Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Gudmund Gardsteig   her
2642/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svar på- Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Marianne Christensen Moen   her
2640/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 99/10 i Vinje (3825) Landbruksdirektoratet   her
2639/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=brkq84, SakId=313929) *****   her
2637/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=59karp, SakId=240521) *****   her
2636/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet   her
2635/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Aktivitetsplikt *****   her
2628/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om å vera med i Kulturårshjulet 2020-2022 VENER AV SKINNARLANDSAMLINGA   her
2626/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 153/685 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Tarjei Christiansen   her
2622/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svar på- Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Stian Åland   her
2621/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Validiering av hjartestartar Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin   her
2620/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Andreas Poulsson   her
2619/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol HAUKELI HOTELL DRIFT AS   her
2618/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Ingebjørg Slåtta   her
2617/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Knut Ørn Collett   her
2616/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 35/1/13 - Søknad om dispensasjon for fritak/endring av abonnement Abdi Mohamed Ali   her
2615/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Gudmund Gardsteig   her
2614/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol RAULANDSTOGA AS   her
2613/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad på ID 1720 *****   her
2612/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev 150/231 - vedkomande søknad om løyve til tiltak - fritidsbustad TELEMARK BYGG OG ANLEGG   her
2589/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev 158/14 - vedkomande søknad om tilbygg Roar Lunde   her
2579/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Byggesak 151/699 i Vinje Moen Design AS   her
2564/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Lysing presse Vest-Telemark Blad   her
2562/2020 20200213 13.02.2020 Internt notat Årsmelding 2019 - kultur Gry Åsne Aksvik   her
2545/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Lysing presse Vest-Telemark Blad   her
2521/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Lysing presse Vest-Telemark Blad   her
1940/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev 153/877 - Vestlia Invest III AS - Søknad om seksjonering Vestlia Invest III AS   her
2609/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 75 års markering på Syrbekk Rauland skule v/kontaktlærar i 9.kl   her
2608/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskot frå Kulturårshjulet 2020-2022 VINJE KYRKJELEGE FELLESRÅD   her
2607/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 153/748 - Søknad om sanitærabonnement VEST TELEMARK ENTREPRENØR AS m.fl.   her
2606/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 153/755 - Søknad om sanitærabonnement VEST TELEMARK ENTREPRENØR AS m.fl.   her
2605/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 152/196/0/18 og 152/196/0/25 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad DNB Eiendom AS   her
2602/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - tek i mot Vilde Lauvstad   her
2599/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nynorsk kultursentrum – utbetaling av tilskot til basisutstilling ved Vinjesenteret KULTURDEPARTEMENTET   her
2598/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Oppsett på utgifter fjos ombygging Bjørn Borgersen   her
2595/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol RAULAND SKISENTER AS   her
2594/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol RAULAND SKISENTER AS   her
2593/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol RAULAND SKISENTER AS   her
2592/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol RAULAND SKISENTER AS   her
2591/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol TELEMARK DAGLIGVARE ÅMOT AS   her
2590/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol RAULAND SKISENTER AS   her
2588/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 160/2 - søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - garasje Borgar Ståle Vågen   her
2586/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Svar på tilbod om plass i barnehagen *****   her
2582/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Husleigekontrakt - Utgardsvegen 6A - 91/14 - 99/59 *****   her