eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
13305/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 13/1 m.fl - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedom Heidi Sandok m.fl.   her
13301/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Klage ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
13297/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Klage ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
13296/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - ekstraarbeid/vikararbeid - tek imot Lawrence Dean Mulbah   her
13294/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Orientering om tilsetting - ID 1773 *****   her
13293/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsforslag - Vinje - 136/71 - Mobø - reguleringsplan - planid 20180001 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
13292/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikariat - tek imot Linn Amalie Gramstad   her
13289/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 153/608 - Søknad om dispensasjon -kledning Paal Kjørsvik m.fl.   her
13288/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat - tek imot Thea Cathrine Romtveit   her
13283/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 99/774 - Byggesak Reinert Kristensen   her
13281/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 33/18 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Hans Kristian Aabø   her
13274/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i heimetenesta i kommunane Statens helsetilsyn   her
13270/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommunar 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
13255/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 1 service/installasjon på minirenseanlegg Kingspan Miljø AS   her
13247/2020 20200703 03.07.2020 Internt notat Søknad støtte 2021 Økonomi, plan og utvikling   her
13246/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 65/5 - 65/34 - Oversending av matrikkelbrev Stella Servoli m.fl.   her
13242/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Gnr 150 bnr 658 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift Anne G Tvitekkja m.fl.   her
13235/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 50/48 - igangsettingstillatelse XT BYGG OG DRIFT AS m.fl.   her
13232/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Gnr 150 bnr 657 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift Anne Tvitekkja   her
13224/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Gnr 150 bnr 656 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift Anne Tvitekkja   her
13216/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav til UF Vinje for HTV og kasserar våren 2020 UTDANNINGSFORBUNDET VINJE   her
13208/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 152/183/0/1 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien   her
13205/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav til UF for htv i Vinje kommune våren 2020 Utdanningsforbundet   her
13203/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Husleigekontrakt Nedre Heddebruvegen 11A - 91/103 *****   her
13202/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Husleigekontrakt Nedre Drotning 7b - 36/96 *****   her
13201/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 153/126 - Ettersendt dokumentasjon ARKITEKTKONTORET HENNING KARLSEN AS   her
13200/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Referat oppstartsmøte Esso Haukeli 30.06.2020 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS m.fl.   her
13198/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 151/309 - Søknad om tiltak utan ansvarsrett - støttemur Harald Trevor Marrable   her
13196/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 50/48 - Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon -Tretak XT BYGG OG DRIFT AS m.fl.   her
13194/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Mellombels husleigekontrakt Kullen 7 til signering Ali Abdi Mohamed   her
13180/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Søknad om politimynde til utmarksoppsyn Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt   her
13146/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
13142/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Fellingskvote 2020 Oddbjørn Carlsen   her
13114/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
13090/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Fjellveterinæren AS Brtas - Signe Bringsvær   her
13025/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav Utdanningsforbundet fylket for frikjøp av ***** ***** ***** våren 2020 UTDANNINGSFORBUNDET VESTFOLD OG TELEMARK   her
12968/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Husleigekontrakt - Nedre Drotning 7 B *****   her
12929/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 151/473 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Morten Slåtta   her
12923/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav til ***** kommune for skulegang i Vinje våren 2020 *****   her
12777/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Rammeavtale for næringsmiddel - tilbakemelding Telemark innkjøpssamarbeid TIK   her
12629/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev PlanID 20040010 Detaljregulering for Svarttjønnåsen 99/1 - Mindre endring veg 99/538 og 99/552 Vedtaksbrev Nils Vågslid m.fl.   her
12358/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tilsetjing 100 % vikariat sjukepleiar natt Protokoll   her
13193/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 134/1 - Hyte nr 1 Neset - Totaktunet SKAARA ARKITEKTER AS   her
13192/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 152/133/0/11 - Dokumenta har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK   her
13191/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 65/5 og 34 - Retur av tinglyst dokument - dokumentnr 2020/2664648/200 - arealoverføring STATENS KARTVERK   her
13190/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ang. Kommunedelplan Vågslid Jostein Svein Vågslid   her
13189/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 88/3 og 26 - søknad om deling/justering av grunneigedom Olav Åsheim   her
13184/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 152/183/0/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien   her
13181/2020 20200702 02.07.2020 Internt notat 36/7 - Søknad om kjøp av tilleggstomt Tove Bringsvær   her
13178/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om leige av lokale - festsalen Edland DALEN YOGASENTER AS   her
13177/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 36/7 - Melding om motteken søknad om tilleggstomt Svein Ringhus   her
13175/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 141/49 - BTA 1. og 2.etg. TELEMARK BYGGENTREPRENØR AS   her
13174/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale ferievikariat - tek imot Geir Olaf Oterholt   her
13172/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=qk3pa6, SakId=327556) *****   her
13171/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 98/1/20 - Eitt-trinns søknad - rehabilitering av pipe CARL BERTHELSEN AS m.fl.   her
13170/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Besøk på sykehjem og utgang for pasienter Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
13169/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Sagvegen: KOE 010 Vetle Fuglesteg   her
13168/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Innstalasjon BioDisc BM Kingspan   her
13167/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 149/40 Matrikkelbrev og stadfesta grunnbok Johannes Skinnarland m.fl.   her
13165/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 153/652 - Etterspurt dokumentasjon TINDE HYTTER AS   her
13164/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 50/11 - Serviceskjema for minirenseanlegg Kingspan Miljø AS   her
13163/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 151/2 - Løyve til innløysing av festetomt Øystein Haugen m.fl.   her
13162/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 32/21 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Aaron Jensen   her
13161/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=ppqewe, SakId=335682) *****   her
13160/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 33/18 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Tor Otto Aabø   her
13159/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Pantefråfall Tinn Sparebank   her
13158/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 141/49 - BTA TELEMARK BYGGENTREPRENØR AS   her
13157/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Salg av Leirgravstaulen 58, Rauland - Grensejustering Halsen, Torgeir   her
13156/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 153/652 - Melding om motteken søknad - fritidsbustad TINDE HYTTER AS m.fl.   her
13155/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ang. prosess kring nybygget til Kjersti Rorgemoen, Øyfjell Styreleiar Øyfjell Bygdemuseum, Åshild Emma Solbjør   her
13153/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 151/3 - Varsel om oppmålingsforretning for tomtene 32 og 33 - Kjelingnut Solveig Ullebust Hagen   her
13152/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Faktura Botn Vest Kjell Sletsjøe   her
13151/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 164/29 - Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt - bod John Hald   her
13149/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Faktura Botn Vest Olav Askeland   her
13148/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Faktura Botn Vest Knut Østensvik   her
13147/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev tilbod om stilling som rekneskapsansvarleg *****   her
13145/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=8apeq4, SakId=349713) *****   her
13144/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Fellingskvote 2020 Sveinung Golid   her
13143/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 121/2 - Vedkomande søknad om oppføring av bustad Kjersti Rorgemoen   her
13140/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 35/51 - Kjøpekontrakt næringstomt - VERKSTADVEGEN 3 AS VERKSTADVEGEN 3 AS   her
13138/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underteikna oppdragsavtale *****   her
13137/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 151/3 - Varsel om oppmålingsforretning for tomtene 32 og 33 - Kjelingnut Halvor Lognvik m.fl.   her
13136/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 32/21 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Aaron Jensen   her
13135/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 35/105 - Kvittering for nabovarsel frå 35/104 og 35/102 Tarjei Lundarvollen   her
13133/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 151/3 - Løyve til frådeling av tomt 33 Halvor Lognvik   her
13129/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Stilling i Vinje kommune *****   her
13128/2020 20200702 02.07.2020 Internt notat Oppfølgjing av vedtak - løpenr 17775/2019 Geir Versto   her
13127/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   her
13124/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Avtale om midlertidig arbeidsplan ved sommar 2020 - Rauland Heimeteneste Arbeidsgjevar og tillitsvalde i NSF og Fagforbundet   her
13123/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 127/1 - Ettersender dokument - Søknad om tillatelse til tiltak Øyfjell Bygdemuseum 3D ARKITEKTER AS   her
13121/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Fellingskvote 2020 Halvor Lien   her
13120/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 151/699 - Søknad om endring av gjeve løyve MOEN DESIGN AS   her
13119/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Fellingskvote 2020 Olav Henning Dagalid   her
13118/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilbod om barnehageplass ved Øyfjell oppvekstsenter, barnehagen *****   her
13117/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 153/697 - Løyve til frådeling av tomtene 38 og 39 Solveig Ullebust Hagen   her
13116/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 140/82 - Melding om motteken søknad - tilbygg og garasje Kristin Samnøen m.fl.   her
13113/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 153/697 - Løyve til frådeling av tomtene 38 og 39 FJELLSTEGGEN RAULAND AS   her
13112/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Fellingskvote 2020 Bjørn Oddvar Skinnarland   her
13111/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Avtale om midlertidig arbeidsplan ved Mai/Pinse 2020 - Rauland Heimeteneste Arbeidsgjevar og tillitsvalde i NSF og Fagforbundet   her
13110/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Orientering om tilsetjing - ID 1772 Ilinca Schiopu m.fl.   her