eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11048/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 83/16 - Svar søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Knut Seltveit Urbø
11043/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 21/39 - Grunnboka er retta STATENS KARTVERK
11040/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 17/8 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Aslaug Helga Skottveit
11039/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 17/8 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Geir Einar Skottveit
11032/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev 116/15 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Unni Larssen
11031/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling ***** Yasin Yusuf Khalif
11022/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Innvilga søknaden om samtykke Arbeidstilsynet
10992/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 101/1 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet
10948/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Saksavslutning - drenering, 996281361 Landbruksdirektoratet
10888/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved helse- og omsorgsetaten i perioden 011021-311022 May Helen Skottveit
10865/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg *****
10864/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg *****
10863/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg *****
10851/2021 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Forprosjekt gangbru Hallbjønnsekken
10829/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket *****
10810/2021 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling 120/102 - Søknad om kjøp av næringstomt
10781/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Rulleskiløype Høydalsmo Høydalsmo IL
10651/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om transportordningen for funksjonshemma - godkjenning som brukar Vestfold og Telemark fylkeskommune
10551/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Transportordningen for funksjonshemma - avslag Vestfold og Telemark fylkeskommune
10544/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Transportordningen for funksjonshemma - avslag Vestfold og Telemark fylkeskommune
10543/2021 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Tilskot frå kommunal kompensasjonsordning- Covid 19, del 3 til lokale verksemder
10542/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Transportordninga for funksjonshemma - godkjenning som bruker Vestfold og Telemark fylkeskommune
10133/2021 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Svar på søknad om kjøp av næringstomt på Høydalsmo
10118/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 996281361 Landbruksdirektoratet
10117/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969101882 Landbruksdirektoratet
9231/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Delutbetaling av tilskot - SMIL Landbruksdirektoratet
8893/2021 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Sykkelbygda Dalen - forprosjektrapport og vidare satsing
7445/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Transportordninga for funksjonshemma - avslag Vestfold og Telemark fylkeskommune
5968/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Transportordningen for funksjonshemmede - avslag Vestfold og Telemark fylkeskommune
5505/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Transportordninga for funksjonshemma - avslag Vestfold og Telemark fylkeskommune
11025/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Vitnemål Bachelor - Friluftliv Siv Nesheim
11024/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Attest Siv Nesheim
11000/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 181021 - Innkalling til Vest-Telemarksrådet VEST-TELEMARKRÅDET
10959/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 43/38 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Ann Carin Johansen
10958/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 21/39 - Retur av tinglyst skjøte STATENS KARTVERK
10956/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Hilde Kollberg - Aksept av tilsetjing som lærar u/godkjent utdanning etter timeliste for tida ved Høydalsmo skule i tida 010921 - 300622 Hilde Kollberg
10954/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Underteikna teieplikt Siv Nesheim
10953/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Siv Nestheim - Aksept av tilsetjing som prosjektmedbeidar etter timeliste for tida ved oppvekst, kultur og idrettsetaten i tida 010921 - 151021 Siv Nesheim
10952/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Suvansa Vongkhamchan - Aksept av tilsetjing som helsefagarbeidar etter timeliste for tida ved helse- og omsorgsetaten i tida 010921 - 300922 Suvansa Vongkhamchan
10951/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Khalil Axmed Jaamac - Aksept av tilsetjing som pleiemedarbeidar etter timeliste for tida ved heimetenest i tida 011021 - 311022 Khalil Axmed Jaamac
10950/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Vitnemål Andrea Vinjerui
10944/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Spørsmål om kantvegetasjon Malin Hommo
10940/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høyring - Søknad om utvida areal rundt Tokke koplingsstasjone NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
10902/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Selskapsinformasjon fra IKA Kongsberg IKA Kongsberg
10898/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Næringstomt - Informasjon reguleringsplan, føresegner og vilkår Tokke kommune
10895/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 100/1 Tømming privat septik anlegg Vetli Felland
10894/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10881/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Melding om tilsetjing ringevikarar for tida ved Åheim bufellesskap ID 740 Daniel Lazarevski m.fl.
10877/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Søknad om politiatttest Caroline Andersen Heimdal
10871/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som viakr etter timeliste for tida ved Åheim bufellesskap for perioden 111021-311022 Caroline Andersen Heimdal
10862/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve - 291021, Lokalstyret Åmdals Verk Gruver Unni Bendiksen
10853/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Vurderingsrapport Logos februar 2021 *****
10852/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Vurderingsrapport logos *****
10844/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Notat til justering av sakkunnig vurdering *****
10843/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 126/52 FRITAK FOR RENOVASJON OG FEIING Mari Grave håland
10840/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Revidert søknadsbeløp - Pedersen Pub å bistro Vinje Rekneskapskontor AS
10833/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekymringsmelding ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10830/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev 120/67 - Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
10816/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev 4/4 - Kommunalt tilskot til nytt kloakk- og vassanlegg Olav Tjøstolv Gullseth
10800/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på merknad til frådeling av driftshytte og bruksendring SULDAL KOMMUNE
10799/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap i perioden 010921-300922 May Grete Øyane
10797/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved oppvekst kultur og idrettsetaten Høydalsmo skule i perioden 010921-300622 Marie Veslestaul
10796/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Fordeling av tilskot til frivilligsentralar 2021 KULTURDEPARTEMENTET
10620/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev 126/10/3 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Erland Gundersen
14562/2020 20211012 12.10.2021 Utgående brev 121120- Referat FAU møte Til foreldrerepresentantar
18/2020 20211012 12.10.2021 Utgående brev Søknad - Bygda og det nynorske blikket NASJONALBIBLIOTEKET
723/2018 20211012 12.10.2021 Utgående brev Stadfesting Najat Said Mohamed-Nur
7309/2016 20211012 12.10.2021 Utgående brev Søknad om arenautviklingsmidlar 2017 NASJONALBIBLIOTEKET
10886/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Høyring - Nytt verdsettelsessystem for fritidsboligar FINANSDEPARTEMENTET
10884/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Perioderapport september Sweco
10883/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oppdatert dokument - korrigert etter kulturminneundersøking - Reguleringsplan Grannaroi Nystøyl Atskog
10882/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om kommunal utbetring av Mo grendehus Mo Bygdelag
10880/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 143/22 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom ADVOKATFIRMAET ALVER AS
10878/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Klage på Stortingsvalget 2021, Tokke kommune Twitteriatet for Valgkontroll
10876/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 107/2 - Søknad om utslepp av gråvann Harald Olav Kostveit
10875/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 101021 - Møtebok frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet, arbeidsutvalet Suldal Kommune
10874/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Delutbetaling grøftetilskot Jon Aslak Austjore
10873/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Marie Veslestaul - Aksept av tilsetjing som adjunkt etter timeliste for tida ved Høydalsmo skule i tida 010921 - 300622 Marie Veslestaul
10872/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - Drenering, 979323786 Landbruksdirektoratet
10869/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 979323786 Landbruksdirektoratet
10868/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Klage på vedtak i sak PS 69/2021 - 111/1 - Klage på kommunestyrevedtak, deling av driftshytte Borsæ Suldal kommune
10861/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om opptak ved kulturskulen Luna Alexandra Prent
10856/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 051121 - Nytt tidspunkt for samarbeidsmøte *****
10839/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Kursbevis - Norges brannskule Knut Erik Rudshagen
10838/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Nettkurs PLIVO 2021 Peder Vistad
10835/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Ledig stilling - 21,8% fast helgestilling som fagarbeidar for tida ved Åheim bufellesskap ID 739 Sara Malin Johansson m.fl.
10824/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev 112/1 - Mindre endring av vegtrase innafor regulera område Magne Underdal
10819/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Løn til studentar frå og med 010721 Kommunalsjef OKI Tone Lunde Skaalen m.fl.
10804/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Kort oppsummering fra møtet med Kompetansepiloten 200921 Vestfold og Telemark fylkeskommune
10803/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Prosjekt Kompetansepilot - forespørsel om møte Vestfol og Telemark fylkeskommune
10795/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev 111/1 - Klage på kommunestyrevedtak , deling av driftshytte Borsæ Torgeir Frank Midjås
10793/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved oppvekst, kultur og idrettsetaten Høydalsmo skule i perioden 010921-300622 Hilde Kollberg
10791/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved oppvekst kultur og idrettsetaten Tokke skule i perioden 010921-300622 Anne Toril Dalen
10790/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Kjøp av næringsareal på Vistadmoen Sør Entreprenør AS
10789/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Vedtak etter elektrisitetstilsyn - Bandakslivegen VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
10788/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Referat frå medlemsmøte 041021 Dalen Næringssamskipnad
10785/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om endring av barnehageplass Marita Bekk
10784/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av barnehageplass Marita Bekk
10783/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om endring av barnehageplass Marita Bekk
10782/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av barnehageplass Marita Bekk