Postliste http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/ einnsyn.vtds.no Ankenemndas møtebok - slutning http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/139663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Wallevik | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 13127/2021 | Organisasjon, arkiv og IKT Svar på søknad om ny vurdering og godkjenning av Høydalsmo barnehage Lårdal etter forskrift om miljøretta helsevern http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/134883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 8344/2021 | Helse- og omsorgsetaten Ang. prekvalifisering - Høydalsmo vassverk - Tokke Kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/70860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sterner A/S | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 2241/2016 | Teknisk etat Prekvalifisering - Høydalsmo vassverk - Tokke kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/70859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hydro -Elektrik | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 2240/2016 | Teknisk etat Svar på søknad om godkjenning av Byrte barnehage etter forskrift om miljøretta helsevern http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/134884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 8345/2021 | Helse- og omsorgsetaten Vedk. tinglysning http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/109973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 13195/2019 | Sosialavdelinga Prekvalifisering av tilbyderar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/70858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje industri a/s | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 2239/2016 | Teknisk etat 270421 - Forvaltningsrevisjon - Svar frå Nav http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/132089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Skaalen, Gerd Kari | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 5546/2021 | Organisasjon, arkiv og IKT Oppseiing av plass i barnehage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/127204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Birgitte J Ståland | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 661/2021 | Dalen Barnehage 100/1 Tankvolum minirenseanlegg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/137430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ipecmiljo | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 10893/2021 | Plan, næring og teknisk etat 89/9 Brev fra Advokat Felland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/97315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatkontoret Felland | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 10397/2018 | Plan, næring og teknisk etat Bestilling av sylinderar til kommuneverkstaden http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/101469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEDERNE TRIOVING | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 3792/2019 | Plan, næring og teknisk etat Søknad om opptak ved kulturskulen - Ida Lindestad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/86192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Lindestad | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 8461/2017 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Innsynsbegjæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/72668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Parat v/ Trygve Bersgland | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 4046/2016 | Sosialavdelinga Tilsagnsbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/104859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 7179/2019 | Sosialavdelinga Legeattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/138640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tokke Kommune | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 12104/2021 | Plan, næring og teknisk etat Søknad om opptak ved kulturskulen Lina http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/118815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viviana Burgos | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 8769/2020 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Søknad om opptak ved kulturskulen - Ida Lindestad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/86191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Lindestad | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 8460/2017 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Innsynsbegjæring -svar på forespørsel http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/72667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Parat v/ Trygve Bersgland | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 4045/2016 | Sosialavdelinga Vedlegg til søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/138655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Asborg Austjore | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 12119/2021 | Plan, næring og teknisk etat Lårdal prestegard http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/139392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ovf - Olav Amund | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 12856/2021 | Plan, næring og teknisk etat Høyringssvar NOU 2015:17 Først og fremst http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/70079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOD | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 1471/2016 | Helse- og omsorgsetaten Rekrutteringstiltak i Tokke kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/138336 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 11800/2021 | Organisasjon, arkiv og IKT