Postliste http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/ einnsyn.vtds.no Dokumentasjon som grunnlag for uavhengig kontroll av prosjektering, parsell 2 og parsell 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/74240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 5619/2016 | Teknisk etat Høydalsmo Næringsområde VA-anlegg og omlegging av veg: konkurransegrunnlag http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/89284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 2379/2018 | Plan, næring og teknisk etat Omdal steinbrot - Framlegg til detaljregulering http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/127802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco AS | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 1259/2021 | Plan, næring og teknisk etat Tildeling av idrettsstipend for 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/108685 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.01.2023 | RegistryNumber: 11907/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Vedtak om godkjenning av Vest Telemark vidaregåande skule etter miljøretta helsevern http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/125641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 04.01.2023 | RegistryNumber: 15594/2020 | Helse- og omsorgsetaten Vedtak om godkjenning av Høydalsmo skule etter miljøretta helsevern http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/125643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE - ETAT FOR OPPVEKST KULTUR OG IDRETT | Journaldato: 04.01.2023 | RegistryNumber: 15596/2020 | Helse- og omsorgsetaten 123/381 - Testresultat http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/97686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flowtech | Journaldato: 28.12.2022 | RegistryNumber: 9/2019 | Plan, næring og teknisk etat 23/23/1 - Vedtak fra arbeidstilsynet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/103038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adaptivark | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 5360/2019 | Plan, næring og teknisk etat Endring av lokal føresegn for innsamling og handsaming av renovasjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/76998 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 8375/2016 | Teknisk etat Ekstrautbetaling av tilskot på grunn av tørke – omgjering og tilbakebetaling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/98125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 448/2019 | Plan, næring og teknisk etat Søknad om idrettsstipend http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/107204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Vadder Sandland | Journaldato: 04.01.2023 | RegistryNumber: 9522/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Søknad om midlar til prosjektleiing - 59 grader Nord http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/138407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: 59 GRADER NORD | Journaldato: 04.01.2023 | RegistryNumber: 11871/2021 | Plan, næring og teknisk etat 125/26 - Dokumentasjon for hjørner Berehommen Gn http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/134941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOPLAN 3D AS | Journaldato: 22.12.2022 | RegistryNumber: 8402/2021 | Plan, næring og teknisk etat Søknad om midlar frå kommunalt næringsfond - cobid 19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/123243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DALEN NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 22.12.2022 | RegistryNumber: 13196/2020 | Plan, næring og teknisk etat Melding om oppstart av verneplanprosess for frivillig vern av skog http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/138531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 11995/2021 | Plan, næring og teknisk etat FG Racing - økonomisk støtte til skilt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/Details/98227 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.12.2022 | RegistryNumber: 550/2019 | Rådmann