Postliste RSS fra einnsyn.vtds.no. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.vtds.no Filtrering: Tittel: Ankenemndas møtebok - slutning Avs/Mot: Reidun Wallevik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/139663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Wallevik | Journaldato: 02.05.2022 | Journalnr: 13127/2021 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: 270421 - Forvaltningsrevisjon - Svar frå Nav Avs/Mot: Nav - Skaalen, Gerd Kari http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/132089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Skaalen, Gerd Kari | Journaldato: 02.05.2022 | Journalnr: 5546/2021 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Oppseiing av plass i barnehage Avs/Mot: Ida Birgitte J Ståland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/127204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Birgitte J Ståland | Journaldato: 02.05.2022 | Journalnr: 661/2021 | Avdeling: Dalen Barnehage | Tittel: 100/1 Tankvolum minirenseanlegg Avs/Mot: Ipecmiljo http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/137430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ipecmiljo | Journaldato: 02.05.2022 | Journalnr: 10893/2021 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 89/9 Brev fra Advokat Felland Avs/Mot: Advokatkontoret Felland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/97315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatkontoret Felland | Journaldato: 02.05.2022 | Journalnr: 10397/2018 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Legeattest Avs/Mot: Tokke Kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/138640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tokke Kommune | Journaldato: 02.05.2022 | Journalnr: 12104/2021 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Rekrutteringstiltak i Tokke kommune Avs/Mot: http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/138336 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.05.2022 | Journalnr: 11800/2021 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Høyringssvar NOU 2015:17 Først og fremst Avs/Mot: HOD http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/70079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOD | Journaldato: 02.05.2022 | Journalnr: 1471/2016 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Bestilling av sylinderar til kommuneverkstaden Avs/Mot: LEDERNE TRIOVING http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/101469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEDERNE TRIOVING | Journaldato: 27.04.2022 | Journalnr: 3792/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Svar på søknad om ny vurdering og godkjenning av Høydalsmo barnehage Lårdal etter forskrift om miljøretta helsevern Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/134883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 8344/2021 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Ang. prekvalifisering - Høydalsmo vassverk - Tokke Kommune Avs/Mot: Sterner A/S http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/70860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sterner A/S | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 2241/2016 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Svar på søknad om godkjenning av Byrte barnehage etter forskrift om miljøretta helsevern Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/134884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 8345/2021 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Prekvalifisering - Høydalsmo vassverk - Tokke kommune Avs/Mot: Hydro -Elektrik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/70859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hydro -Elektrik | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 2240/2016 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Prekvalifisering av tilbyderar Avs/Mot: Vinje industri a/s http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/70858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje industri a/s | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 2239/2016 | Avdeling: Teknisk etat | Tittel: Innsynsbegjæring Avs/Mot: Parat v/ Trygve Bersgland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/72668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Parat v/ Trygve Bersgland | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4046/2016 | Avdeling: Sosialavdelinga | Tittel: Søknad om opptak ved kulturskulen - Ida Lindestad Avs/Mot: Margrethe Lindestad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/86192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Lindestad | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 8461/2017 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Søknad om opptak ved kulturskulen Lina Avs/Mot: Viviana Burgos http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viviana Burgos | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 8769/2020 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Søknad om opptak ved kulturskulen - Ida Lindestad Avs/Mot: Margrethe Lindestad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/86191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Lindestad | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 8460/2017 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Innsynsbegjæring -svar på forespørsel Avs/Mot: Parat v/ Trygve Bersgland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/72667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Parat v/ Trygve Bersgland | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4045/2016 | Avdeling: Sosialavdelinga | Tittel: Vedk. tinglysning Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/109973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.03.2022 | Journalnr: 13195/2019 | Avdeling: Sosialavdelinga | Tittel: Tilsagnsbrev Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/104859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | Journalnr: 7179/2019 | Avdeling: Sosialavdelinga | Tittel: Vedlegg til søknad Avs/Mot: Kirsten Asborg Austjore http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/138655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Asborg Austjore | Journaldato: 14.03.2022 | Journalnr: 12119/2021 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Lårdal prestegard Avs/Mot: Ovf - Olav Amund http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/139392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ovf - Olav Amund | Journaldato: 14.03.2022 | Journalnr: 12856/2021 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat |