eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Landbruk, miljø og teknisk utval Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 11 11 20211111 11.11.2021 09.00 Tokke kommunehus Møterom Teknisk Landbruk, miljø og teknisk utval
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342021 PS 34/2021 Oppgradering av Tokke skule Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 81/31 - Søknad om frådeling av hyttetomt, samt frådeling etter jordlova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 4/2/1 - Søknad om innløysing av festetomt, samt deling etter jordlova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Budsjett 2022 - Økonomiplan og handlingsprogram 2022-2025 - kommunedirektørens framlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Tildeling av transportløyve med snøskuter for perioden2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Oppgradering Dalen gjestebrygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Auka ramme for tilskot etter landbruksplan 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Oppfylgjing av konsesjons- og bupliktsaker i Tokke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 118/2 - Klage på avslag om deling av hyttetomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Fastsetjing av lokal forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag for Tokke kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 34/1 - Søknad om deling av grunneigedom, samt deling etter jordlova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Prioriteringar av investeringar/ tiltak etter vegplan 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2292021 RS 229/2021 142/16/1 - Innløysing av festetomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2282021 RS 228/2021 90/1 og 4 - Klage konsesjon - Tokke kommune - Gullaug Grini Dale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2262021 RS 226/2021 107/2 - Utsleppsløyve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2222021 RS 222/2021 47/13 - Høydalsmo barnehage - Igangsettingsløyve 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2252021 RS 225/2021 110/6 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2232021 RS 223/2021 142/2 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2242021 RS 224/2021 Høyring - Utkast til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 2 Sør-Norge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2302021 RS 230/2021 118/2 - Handsaming av klage på vedtak om deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2272021 RS 227/2021 123/195 - Løyve til tilbygg til fritidsbustad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2172021 RS 217/2021 107/1 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2182021 RS 218/2021 126/10/3 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2192021 RS 219/2021 83/7 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2202021 RS 220/2021 83/16 - Svar søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2212021 RS 221/2021 112/1 - Søknad om frådeling av hyttetomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2332021 RS 233/2021 40/3 - Svar på søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2312021 RS 231/2021 33/3 - Svar på søknad om deling av grunneigedom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2322021 RS 232/2021 97/9 og 97/8 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut